Pre uchádzačov

Prijímacie konanie pre akademický rok 2024/2025

– pre Bc. stupeň otvorené do 29. 02. 2024 (rozhodujúca bude pečiatka z pošty)

 

Informácie k prijímaciemu konaniu:

 

– pre Mgr. stupeň otvorené do 31. 03. 2024 (rozhodujúca bude pečiatka z pošty)