Urgentná zdravotná starostlivosť

Bakalársky stupeň

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
Katedra Urgentnej zdravotnej starostlivosti / Department of Urgent health care

 

Študijný program / Study programme
Urgentná zdravotná starostlivosť / Urgent health care

 

Vedúci/a                                                  Mgr. Bc. Roland Száz
Head of the institute                           tel.:
                                                                     e-mail:   roland.szaz@nspnz.sk
                                                                                      szazroland20@seuniversity.eu

 

Asistent/ka-tajomník/čka              Ing. Kristína Ďuricová
Assistent-Secretary                             tel.:          0911 07 95 71
                                                                     e-mail:   duricova.uzs.fsvladislava@gmail.com
                                                                                      kristina.duricova22@seuniversity.eu

 

Výučbové základne                           FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky
Teaching bases                                      SZŠ-EK Nové Zámky, Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

 

Pracoviská odbornej praxe         
Workstations                                                                                                   

     • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
     • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
     •  NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s.
     • ZaMED, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Komárno
     • Life Star Emergency, s. r. o., Limbach
     • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
     • Zdravotnícke siete nemocníc AGEL
     • Záchranná zdravotná služba Bratislava
     • RZP a.s, Trenčín

 

Partneri                                               
Partners                                                                                                           

     • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
     • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
     • NsP Sv. Lukáša Galanta, a. s.
     • Zdravotnícke siete nemocníc AGEL
     • ZaMED, s.r.o. Záchranná zdravotná služba Komárno
     • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Bratislava
     • Záchranná zdravotná služba Bratislava
     • Life Star Emergency, s. r. o., Limbach
     • RZP a.s. Trenčín

 

Profesori prof.
Professors 

     • prof. MUDr. František Bauer, PhD.
     • univ. prof. Mgr. et Mgr. Viktor Foltín, PhD.
     • prof. PhDr. Jozef Hašto, PhD.
     • prof. MVDr. Peter Juriš, PhD.
     • Dr.h c. Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
     • prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD., MPH
     • prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.
     • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA
     • prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

 

Docenti doc.
Associate Professors

     • PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
     • doc. PhLic. Mgr. et Mgr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD., SDB
     • doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.
     • doc. RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD.
     • doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
     • doc. MUDr. Mária Šramková, PhD.
     • univ. doc. PhDr. Michal Valach, PhD., MBA, MPH

 

Odborní asistenti/tky 
Assistant Professors

     • PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD
     • MUDr. Ján Bernát, MPH
     • PhDr. Andrea Dobsonyová, PhD.
     • MUDr. Michal Fritzmann, PhD.
     • MUDr. Milan Henčel, PhD.
     • PhDr. Mgr. Peter Kocsis, PhD
     • PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.
     • MUDr. Alena Macáková, PhD.
     • PhDr. Erika Molnárová
     • PhDr. Zuzana Nagy Gažová
     • PhDr. Mária Sebestyénová
     • MUDr. Klára Soboňová, PhD.
     • MUDr. JUDr. Anežka Zummerová, PhD.

 

Asistenti/tky 
Assistants

     • PharmDr. Zuzana Ambrušová, MBA
     • PhDr. Andrea Barteková
     • MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
     • PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
     • PhDr. Mária Cipková, MPH, MHA
     • MUDr. Karol Hajnovič
     • Mgr. Ľuboš Mazúr, MPH
     • Ing. Róbert Kovács
     • Mgr. Bc. Roland Száz
Najbližšie udalosti pre UZS

Momentálne nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti


Rozvrh pre UZS