ROZVRH

OZNAMY

AKTIVITY FAKULTY

ROZVRH

21 máj: OZNAM OŠE

Termín podávania prihlášok na náhradný termín a opravné záverečné štátne skúšky pre ak. r. 2023/2024 v odbore Ošetrovateľstvo (I. +…