Pôrodná asistencia

Bakalársky stupeň
Akreditovaný študijný program:
Pôrodná asistencia

Vedúca katedry: prof. PhDr. Ľudmila Matulníková, PhD

Asistent:

PhDr. Katarína Pechová
tel.: 0911 656 629
mail.: pechova.vssvladislava@gmail.com

Výučbová základňa:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, SZŠ Nové Zámky 

Pedagogickí pracovníci:

Profesori:

 • prof. MUDr. et Mgr. Marián Bartkovjak, PhD.
 • prof. MUDr. František Bauer, PhD.
 • prof. RNDr.  Erich Kalavský, PhD.
 • prof. MUDr. Eva Grey, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
 • prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA.
 • prof. MUDr. Anna Lišková, PhD
 • prof. MUDr. Milan Luliak, PhD
 • prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH
 • prof. PhDr. et Bc.Ľudmila Matulníková, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
 • prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.
 • prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.
 • prof. MUDr. Adriana Onfrušová, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.
 • prof.JUDr. Robert Vlček, PhD.

Docenti:

 • doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
 • doc. PhDr. et Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
 • doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS.
 • doc. Mgr. et Mgr. Viktor Foltín, PhD.
 • doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.
 • doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.
 • doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.

Odborní asistenti:

 • PhDr. Katarína Pechová, PhD.
 • PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.
 • MUDr. Štefan Krbila, PhD.
 • PhDr. Michal Vavro, PhD.
 • MUDr. Monika Resutíková
 • Mgr. Radmila Dorazilová, PhD.

Asistenti:

 • Mgr. Irena Bacigálová, PhD.
 • Ing. Robert Kovács
 • Mgr. Andrea Pétery
 • PaeDr. Alena Sadovská
 • JUDr. Soňa Soboňová

   

Publikácie a projekty