Ošetrovateľstvo

Bakalársky stupeň
Magisterský stupeň
Akreditovaný študijný program:
7.4.1 Ošetrovateľstvo

Vedúci katedry pre bakalárske štúdium: doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD

Vedúci katedry pre magisterské štúdium: doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. mim. prof. 

Asistent:

PhDr. Katarína Pechová
tel.: 0911 656 629
mail.: pechova.vssvladislava@gmail.com

Výučbová základňa:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, SZŠ Nové Zámky 

Pedagogickí pracovníci:

Profesori:

 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
 • prof. MUDr. František Bauer, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.
 • prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 • prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
 • prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.
 • prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.
 • prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.
 • prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD.
 • prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.
 • prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. (VPP)
 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.
 • prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.
 • prof. PhDr. Jozef Hašto, PhD.
 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
 • prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD.

Docenti:

 • doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
 • doc. Mgr. et Mgr. Viktor Foltín, PhD.
 • doc. PhDr. Peter Kišac, PhD.
 • doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.

Odborní asistenti:

 • PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
 • MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
 • PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.
 • PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
 • PhDr. Andrea Dobsonyová, PhD.
 • PhDr. Mária Cibulová, PhD.
 • PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.
 • MUDr. Alena Macáková, PhD.
 • MUDr. Tibor Matuška, CSc.
 • PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
 • PhDr. Renáta Pánisová, PhD.
 • PhDr. Eva Schweighofer-Bednáriková, PhD.
 • MUDr. Klára Soboňová, PhD.
 • PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
 • PhDr. Michal Vavro, PhD.
 • RNDr. Darina Karvajová, MPH
 • PhDr. Mgr. Peter Kocsis, PhD.
 • RNDr. Eva Matušková
 • PhDr. Iveta Nagyová
 • PhDr. Zuzana Nagy Gažová
 • PhDr. Katarína Pechová
 • JUDr. Soňa Soboňová
 • PhDr. Veronika Vadkertiová
Vedecko-pedagogická charakteristika osoby