Ošetrovateľstvo

Bakalársky stupeň
Magisterský stupeň
Aktuálne oznamy pre OŠE

 • Dôležité termíny ak r. 2022/2023 29.06.22 Vážení študenti, so súhlasným stanoviskom dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky prof. MUDr. Mariánom Karvajom, PhD., MBA si Vás dovoľujeme informovať…
 • UZS 1.r. ANF III.- IV. 10.06.22 ANF III.- IV. – PhDr. Mgr. Peter Kocsis, MPH 11.07.2022 o  09:00 hod. SZŠ MD  12.07.2022 o 09:00 hod.  SZŠ MD
 • Zmena výšky zápisného 18.05.22 Zmenila sa suma za zápisné: Výška zápisného pre Bc. stupeň štúdia je 114 €. Výška zápisného pre Mgr. stupeň štúdia…
 • OŠE 1.r. Mgr. 07.04.22 OŠE 1.r. Mgr. SK – Krízový ošetrovateľský manažment – prof. PhDr. Libová, PhD. vypracovanú seminárnu prácu zaslať do 20.04.2022 na mail…
 • OŠE 4.r. D+DK – SK Zdravotnícka a sociálna psychológia 24.02.22 OŠE 4.r. D+DK SK Zdravotnícka a sociálna psychológia – doc. PhDr. Eva Šovčíková, PhD. test bude sprístupnený v Elix-e 16….
 • OŠE 4.r. D+DK – SK OŠE vo vybraných medicínskych odboroch 24.02.22 OŠE 4.r. D+DK SK Oše vo vybraných medicínskych odboroch – PhDr. Vadkertiová test bude sprístupnený v Elix-e  09. 03. 2022 od…


Všetky oznamy pre OŠE
Akreditovaný študijný program:
7.4.1 Ošetrovateľstvo

Vedúci katedry pre bakalárske štúdium: doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD

Vedúci katedry pre magisterské štúdium: doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. mim. prof. 

Asistent:

PhDr. Katarína Pechová
tel.: 0911 656 629
mail.: pechova.vssvladislava@gmail.com

Výučbová základňa:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, SZŠ Nové Zámky 

Pedagogickí pracovníci:

Profesori:

 • prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.
 • prof. MUDr. František Bauer, PhD.
 • prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.
 • prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 • prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.
 • prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.
 • prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.
 • prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.
 • prof. PaedDr. Ing. Miroslav Paľun, PhD.
 • prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.
 • prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. (VPP)
 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, PhD.
 • prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD.
 • prof. PhDr. Jozef Hašto, PhD.
 • prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
 • prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD.

Docenti:

 • doc. MUDr. Tibor Ďuriš, CSc.
 • doc. Mgr. et Mgr. Viktor Foltín, PhD.
 • doc. PhDr. Peter Kišac, PhD.
 • doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD.
 • doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.

Odborní asistenti:

 • PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
 • MUDr. Zoltán Borbély, PhD.
 • PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.
 • PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
 • PhDr. Andrea Dobsonyová, PhD.
 • PhDr. Mária Cibulová, PhD.
 • PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.
 • MUDr. Alena Macáková, PhD.
 • MUDr. Tibor Matuška, CSc.
 • PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
 • PhDr. Renáta Pánisová, PhD.
 • PhDr. Eva Schweighofer-Bednáriková, PhD.
 • MUDr. Klára Soboňová, PhD.
 • PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
 • PhDr. Michal Vavro, PhD.
 • RNDr. Darina Karvajová, MPH
 • PhDr. Mgr. Peter Kocsis, PhD.
 • RNDr. Eva Matušková
 • PhDr. Iveta Nagyová
 • PhDr. Zuzana Nagy Gažová
 • PhDr. Katarína Pechová
 • JUDr. Soňa Soboňová
 • PhDr. Veronika Vadkertiová
Vedecko-pedagogická charakteristika osoby