Ošetrovateľstvo

Bakalársky stupeň
Magisterský stupeň
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky
Katedra ošetrovateľstva / Department of nursing
Študijný program / Study programme
Ošetrovateľstvo / Nursing
Vedúci/a odboru pre bakalárske štúdium:  PhDr. Iveta Nagyová, PhD.
Head of the institute
Vedúci/a odboru pre magisterské štúdium: PhDr. Iveta Nagyová, PhD.
Head of the institute
Asistent/ka-tajomník/čkaPhDr. Katarína Pechová, PhD.
Assistent-Secretarytel.:0911 656 629
e-mail:pechova.vssvladislava@gmail.com 
Výučbové základneFZaSP sv. Ladislava Nové Zámky, Slovenská 11/A,  940 34 Nové Zámky
Teaching basesSZŠ EK Nové Zámky, Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina
Pracoviská odbornej praxeFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
WorkstationsFNsP Nové Zámky – všeobecná ambulancia
Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky – “VEK NÁDEJE”
Chirurgia, s.r.o. – ADOS
CUTIS, s.r.o. – dermatovenerologická ambulancia
Profesori
Professorsprof. MUDr. František Bauer, PhD.
prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD., MBA
univ. prof. Mgr. et. Mgr. Viktor Foltín, PhD.
prof. PhDr. Ľubica Libová, PhD., MPH
prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., MPH
prof. PhDr. et. Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.
prof. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.
Docentiuniv. doc. PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.
Associate Professorsdoc. PhDr. Martina Dubovcová, PhD.
doc. MUDr. Ďuriš Tibor, PhD.
doc. PhDr. Gabriela Magyarová, PhD.
doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Páleníková Milica, PhD.
univ. doc. PhDr. Mgr. Michal Vavro, PhD.
Odborní asistenti/tkyMUDr. Zoltán Borbély, PhD.
Assistant ProfessorsPhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
PhDr. Mária Cibulová, PhD.
PhDr. Andrea Dobsonyová, PhD.
PhDr. Alena Fialová, PhD.
PhDr. Mgr. Lívia Kollárová, PhD.
MUDr. Alena Macáková, PhD.
PhDr. Iveta Nagyová, PhD.
PhDr. Zuzana Nagy Gažová, PhD.
PhDr. Katarína Pechová, PhD.
PhDr. Mária Sebestyénová, PhD.
MUDr. Švábová Veronika, PhD.
Asistenti/tkyMUDr. Silvester Demo
AssistantsPhDr. Mária Cipková, MPH
MUDr. Monika Resutíková
PhDr. Ildikó Kisová
PhDr. Mgr. Peter Kocsis, MPH
Ing. Róbert Kovács
PhDr. Beáta Sakálová
JUDr. Soňa Soboňová
Mgr. Bc. Roland Száz
MUDr. Tóthová Melinda
PhDr. Veronika Vadkertiová