Sociálna práca

Bakalársky stupeň
Magisterský stupeň

Materiály:

SKRIPTÁ
najdete na stránke PODPORA ŠTUDENTOV

Akreditovaný študijný program:
3.1.14. Sociálna práca

Vedúca katedry:

prof.Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
tel.:     0911 450 212
mail.: libusa.radkova@gmail.com

Zástupkyňa:

univ. prof. doc. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD.
tel.:     0910 228 919
mail.: luciacin83@gmail.com

Asistentka:

PhDr. Zuzana Nagy Gažová, PhD.
tel.:     0911 988 632
mail.: zuzulag@azet.sk 

Výučbová základňa:
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky 

Partneri:

 • Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov Timoteus n. o. Komárno
 • Stredisko Evanjelickej Diakonie Horné Saliby
 • Prameň nádeje – ZSS Samaritán Tekovské Lužany
 • Zariadenie sociálnych služieb Nesvady, Prámeň nádeje Tekovské Lužany
 • Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava
 • Prameň nádeje prevádzka Centrum pomoci Šarovce
 • Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
 • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Timoteus n.o. Komárno
 • Zariadenie sociálnych služieb RiVi care n.o. Iža
 • Zariadenie sociálnych služieb Semerovo
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Humanum Zavar
 • Evanjelická diakonia v Tótkomlósi, Maďarsko

Profesori:

 • prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
 • prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
 • univ. prof. doc. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD., mimoriadny profesor
 • prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD., MHA
 • prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., prof. PhDr. ThLic. Andrej Mátel, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
 • prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.
 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.,
 • prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
 • prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD., MBA, MHA
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., mimoriadny profesor

Docenti:

 • doc. PhDr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD.
 • doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.
 • doc. PhDr. et Mgr. Pavel Bryndzák, PhD.
 • doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
 • doc. MUDr. Jaroslav Max Kašparu, PhD.
 • doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
 • doc. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
 • doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
 • doc. RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD.
 • doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
 • doc. PhDr. František Radi, PhD.
 • doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
 • doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA
 • doc. PhDr. Zuzana Vitálová, PhD.
 • doc. MUDr. Marta Ťažiarová, PhD.
 • doc. PhDr. Monika Miklošková, PhD.

Odborní asistenti:

 • PhDr. Petra Balážiová, PhD.
 • PhDr. Szilvia Buzalová, PhD.
 • PhDr. Dušan Demčák, PhD.
 • PhDr. Peter Kadlečík, PhD.
 • JUDr. Oto Lobodáš, PhD.
 • JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA
 • Mgr. František Neupauer, PhD.
 • PhDr. Tatiana Pavlovičová, PhD.
 • PhDr. Jana Tretiaková, PhD.
 • PhDr. Zuzana Nagy Gažová, PhD.
 • PaedDr. PhDr. Ladislav Moravík, PhD.

Asistenti:

 • PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Šenkár