Sociálna práca

Bakalársky stupeň
Magisterský stupeň
Akreditovaný študijný program:
3.1.14. Sociálna práca

Vedúca katedry:

prof.Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
tel.:     0911 450 212
mail.: libusa.radkova@gmail.com

Zástupkyňa:

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. , mim. prof.
tel.:     0910 228 919
mail.: luciacin83@gmail.com

Asistentka:

PhDr. Zuzana Nagy Gažová
tel.:     0911 988 632
mail.: zuzulag@azet.sk 

 

Výučbová základňa:
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Slovenská 11, 940 02 Nové Zámky 

 

Partneri:

 • Centrum sociálneho poradenstva pre študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety
 • HIA, o. z. – Slovakia (www.hia-slovakia.eu)
 • OZ Prima (WWW.primaoz.sk)
 • SPAY a Sociálna platforma pre sociálnu patológiu
 • Modrý Anjel, n. o.
 • Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej
 • Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity (MV SR)

Profesori:

 • prof. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
 • prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.
 • doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD., mimoriadny profesor
 • prof. MUDr. Mgr. Eva Grey, PhD., MHA
 • prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., prof. PhDr. ThLic. Andrej Mátel, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
 • prof. PhDr. Alojz Nociar, CSc.
 • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.,
 • prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
 • prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
 • prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD., MBA, MHA
 • doc. JUDr. Jana Vallová, PhD., mimoriadny profesor

Docenti:

 • doc. PhDr. Alexandra Al Trad Topoľská, PhD.
 • doc. PhDr. Monika Bošňáková, PhD.
 • doc. PhDr. et Mgr. Pavel Bryndzák, PhD.
 • doc. PhDr. Katarína Bundzelová, PhD.
 • doc. MUDr. Jaroslav Max Kašparu, PhD.
 • doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
 • doc. PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
 • doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
 • doc. RNDr. Mgr. Milica Páleníková, PhD.
 • doc. Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.
 • doc. PhDr. František Radi, PhD.
 • doc. PhDr. Eva Šovčíková, CSc.
 • doc. Mgr. Stanislav Špánik, PhD., MBA
 • doc. PhDr. Zuzana Vitálová, PhD.
 • doc. MUDr. Marta Ťažiarová, PhD.

Odborní asistenti:

 • PhDr. Beáta Áčová, PhD.
 • PhDr. Petra Balážiová, PhD.
 • PhDr. Szilvia Buzalová, PhD.
 • PhDr. Dušan Demčák, PhD.
 • PhDr. Peter Kadlečík, PhD.
 • JUDr. Oto Lobodáš, PhD.
 • JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA
 • Mgr. František Neupauer, PhD.
 • PhDr. Tatiana Pavlovičová, PhD.
 • PhDr. Jana Tretiaková, PhD.

Asistenti:

 • PhDr. Beáta Bugyíková, PhD.
 • PhDr. Zuzana Nagy Gažová
 • PaedDr. PhDr. Ladislav Moravík
 • PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Šenkár