Študentská vedecká a odborná činnosť

ŠVOČ

Hlavným cieľom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) je podpora a motivácia študentov v odbornom výskume už v priebehu ich štúdia.

ŠVOČ umožňuje realizovať výskum študentom pod dohľadom školiteľa a výsledky práce prezentovať pred odbornou komisiou a verejnosťou. Na fakulte podporujeme študentov k ŠVOČ na úrovni jednotlivých katedier, ako aj na úrovni národnej a medzinárodnej.