Partnerské pracoviská FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky

Zoznam partnerských pracovísk, s ktorými má katedra sociálnej práce zmluvu o spolupráci pri poskytovaní praxe, realizácii výskumu a možnosti realizácie dobrovoľníctva:
 • Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov Timoteus n. o. Komárno
 • Stredisko Evanjelickej Diakonie Horné Saliby
 • Prameň nádeje – ZSS Samaritán Tekovské Lužany
 • Zariadenie sociálnych služieb Nesvady, Prámeň nádeje Tekovské Lužany
 • Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava
 • Prameň nádeje prevádzka Centrum pomoci Šarovce
 • Stredisko Evanjelickej Diakonie Hontianske Moravce
 • Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – Timoteus n.o. Komárno
 • Zariadenie sociálnych služieb RiVi care n.o. Iža
 • Zariadenie sociálnych služieb Semerovo
 • Domov sociálnych služieb pre dospelých Humanum Zavar
 • Evanjelická diakonia v Tótkomlósi, Maďarsko
 • OZ Protect work

metodický manuál k praxi v odbore sociálna práca: