Opravné štátnice 3.1.14 Sociálna práca pre bakalársky stupeň

Opravné štátnice 3.1.14 Sociálna práca pre bakalársky stupeň sa uskutočnia 2.6.2022.

Prosíme prihlášku a platbu za opravné štátnice zaslať do 6.5.2022 na FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.