PA 1.r. a 3.r. – 26-27.4 – sa výuka presúva do kinosály

1.r. PA

vzhľadom na prebiehajúce záverečné štátne skúšky OŠE sa výuka z predmetu Pôrodná asistencia I. –  presúva do kinosály – prízemie budovy FNsP Nové Zámky, za lekárňou.

26. 04. 2022 o 09:00 kinosála – prof. Matulníková  – ROZVRH

3.r. PA

vzhľadom na prebiehajúce záverečné štátne skúšky OŠE sa výuka z predmetu Seminár k záverečnej práci presúva do kinosály vo FNsP Nové Zámky. 

27. 04. 2022 o 09:00 kinosála – prof. Matulníková – ROZVRH