Dôležité termíny ak r. 2022/2023


Vážení študenti, 

so súhlasným stanoviskom dekana FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky prof. MUDr. Mariánom Karvajom, PhD., MBA si Vás dovoľujeme informovať o predpokladaných termínoch týkajúcich sa štúdia:

4.r. I. st. (Bc.)

  • Vkladanie BP do EZP – 20. 03. 2023
  • Odovzdávanie BP – 23. 03. 2023 – celý ročník 
  • Praktická ŠS – 17. 04. – 21. 04. 2023
  • Štátna záverečná ústna skúška – 24. 04. –  29. 04. 2023

3.r. II. st. (Mgr.)

  • Vkladanie DP do EZP – 31. 10. 2022
  • Odovzdávanie DP – 03. 11. 2022 – celý ročník 
  • Štátna záverečná ústna skúška – 28. 11. –  03. 12. 2022

Dávame vedieť termíny včas hlavne kvôli záverečným prácam,  nenechávajte si písanie prác na poslednú chvíľu!