2021 september

03 sep: Platba zápisného a školného za zimný semester

Na základe Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester ku dňu zápisu.