MBAA International Best Paper Awards


Naša fakulta získala ocenenie za najlepšiu prezentáciu na kongrese 33rd Annual Conference of the Business and Health Administration Association (BHAA) v Chicagu za rok 2019.

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. , mim. prof.  a  prof.Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.

pre výskumnú štúdiu

ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING MATERNAL ATTITUDES TOWARDS CHILDHOOD VACCINATION

(ANALÝZA FAKTOROV URČUJÚCICH POSTOJE MATKY K OČKOVANIU V DETSTVE)