MBAA International Best Paper Awards


Ocenenia, ktoré získali učitelia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava za najlepší vedecký text  spomedzi všetkých vyše 700 účastníkov na medzinárodných konferenciách  BHAA v Chicagu v rokoch 2016, 2019 a 2020.

doc. Mgr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. , mim. prof.  a  prof.Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.

pre výskumnú štúdiu

 

ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING MATERNAL ATTITUDES TOWARDS CHILDHOOD VACCINATION

(ANALÝZA FAKTOROV URČUJÚCICH POSTOJE MATKY K OČKOVANIU V DETSTVE)

______________

ARE REFUGEES FOR US A THREAT OR AN OPPORTUNIZY?

(SÚ PRE NÁS UTEČENCI HROZBA ALEBO PRÍLEŽITOSŤOU?)