Predlžujeme termín podávania prihlášok pre akademický rok 2023/2024

Oznam 

Predlžujeme termín podávania prihlášok pre uchádzačov

na I. (Bc.) stupeň štúdia do 15. 04. 2023.

Neplatí pre uchádzačov o študijného programu Zubná technika v dennej forme.

 

Informácie k prijímaciemu konaniu (OŠE, SP, PA, UZS):

 

Informácie k prijímaciemu konaniu (OŠE, SP):