Rigorózne konanie

Oznam: Rigorózne konanie


Študenti, ktorí úspešne ukončili štúdium napr. v januári 2023, môžu pristúpiť k obhajobe prace a rigoróznej skúške až nasledujúci rok t.j. v roku 2024. Toto rozhodnutie platí pre všetky detašované pracoviská dňom jeho doručenia.