OZNAM OŠE

Termín podávania prihlášok na náhradný termín a opravné záverečné štátne skúšky pre ak. r. 2023/2024 v odbore Ošetrovateľstvo (I. + II. stupeň) je do 30. 06. 2024.

Termín vkladania záverečných prác do EZP je do 14. 07. 2024