UZS – Štátna bakalárska skúška, opravný a náhradný termín

Štátna bakalárska skúška, opravný a náhradný termín v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť sa uskutoční v dňoch 26. 08. 202427. 08. 2024 v zasadacej a seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava v Nových Zámkoch.

Podklady k štátniciam nájdete v sekcii Urgentná zdravotná starostlivosť, Bakalárske štátnice.