Rozpis študentov na magisterské štátnice, opravné magisterské a opravné bakalárske štátnice v akademickom roku 2023/2024

Rozpis študentov k Mgr. štátniciam

Opravné Mgr. štátnice/ opravné Bc. štátnice, rigorózne konanie

2023/2024