Stále máte možnosť podať prihlášku na doplňujúce pedagogické štúdium

Študovať môžete formou externého vzdelávania a to na pracoviskách v Michalovciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline, Bratislave/Skalici a Partizánskom.

Milí študenti a absolventi 2. ročníka vysokých škôl.
 
V dnešom svete, v ktorom panujú vojny, strach, chudoba, je dôležité viac ako hocikedy predtým, sa vzdelávať v pomáhajúcich profesiách a tak pomáhať tím, ktorí to najviac potrebujú.
 
👉 Stále máte možnosť podať prihlášku na doplňujúce pedagogické štúdium, aby ste mohli vykonávať prácu učiteľa strednej školy pre odborné vyučovacie predmety obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru sociálna práca.
 
Študovať môžete formou externého vzdelávania a to na pracoviskách v Michalovciach, Prešove, Banskej Bystrici, Žiline, Bratislave/Skalici a Partizánskom.
 
Bližšie informácie o štúdiu, podmienkach, prihláškach nájdete kliknutím na tento odkaz: https://www.vssvalzbety.sk/…/detasovane-pracoviska/dps_ba
 
Ďakujeme, že ste sa rozhodli kráčať týmto smerom 🙏😇