Podmienky pre štipendium v roku 2024

Podávanie žiadostí o štipendium pre rok 2024 bolo spustené dňa 15. 5. 2024.

 

Pre kategóriu študentov so sociálne znevýhodneného prostredia alebo špecifických znevýhodnených skupín je v tomto roku vyčlenených 420 štipendií. Štipendium je určené výlučne študentom, ktorí v roku 2024 ukončujú strednú školu.

Všetky podrobnosti o schéme, ako aj formulár na podanie žiadosti, môžu študenti nájsť na https://stipendia.portalvs.sk/. Na stránke sa nachádzajú aj detailné informácie o podmienkach pre splnenie kritérií znevýhodnenia, zoznam inštitúcií vydávajúcich relevantné potvrdenia.

 

Žiadosť treba vyplniť a podať prostredníctvom portálu https://stipendia.portalvs.sk/ do 1. júla 2024.