Platba zápisného a školného za zimný semester

Na základe Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester ku dňu zápisu.

Na základe Smernice rektora č.1/2021 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2021/2022 prosíme študentov zrealizovať platbu zápisného a školného za zimný semester ku dňu zápisu.

Úhradu poplatkov je možné zrealizovať hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634
 
 

Povinnosťou študenta je pri úhrade uviesť správny:

 • variabilný symbol – svoje osobné číslo študenta
 • do poznámky uviesť meno študenta
 • Výška zápisného pre Bc. stupeň štúdia je 95 €.
 • Výška zápisného pre Mgr. stupeň štúdia je 150 €.

 

 

Výška školného poplatku za zimný semester ak.r. 2021/2022:

OŠE:
  • Študenti ošetrovateľstva 2.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) denná forma – denná kombinovaná forma vo výške 380,-€
  • Študenti ošetrovateľstva 2.- 4. ročník ( I. stupeň Bc.) externá forma vo výške 260,-€
  • Študenti ošetrovateľstva 1.- 2. ročník (II. stupeň Mgr.) externá forma vo výške 375,-€
PA:
  • Študenti pôrodnej asistencia 2.- 3. ( I. stupeň Bc.) ročník denná forma vo výške 490,-€