Odbor Ošetrovateľstvo

06 feb: Termíny záverečných štátnych skúšok v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Záverečná štátna bakalárska skúška v odbore Ošetrovateľstvo sa bude konať: praktická časť  od 08. 04. 2024 – do 12. 4….

06 feb: OZNAM O PLATBE ŠKOLNÉHO ZA LETNÝ SEMESTER OŠE + PA ak.r. 2023/2024

Na základe  Smernice rektora č.1/2023 o poplatkoch spojených so štúdiom v ak. r. 2023/2024 prosíme študentov zrealizovať platbu školného za…