OŠE 4.r. – opravné ŠS

27. 09. 2022 (utorok) o 08:00 hod. seminárna miestnosť FZaSP

Prihlášku na ŠS s dokladom o úhrade poplatku za opravné ŠS  zašlite na nižšie uvedenú adresu:

FZaSP sv. Ladislava
PhDr. Katarína Pechová 
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky