PA 3.r. Bc. – opravný termín ŠS

PA 3.r. Bc. – opravný termín ŠS

18. 10. 2022 (utorok) o 09:00 hod. seminárna miestnosť FZaSP
Prihlášku na opravný termín ŠS  s dokladom o úhrade poplatku za opravné ŠS zašlite na nižšie uvedenú adresu:
 
FZaSP sv. Ladislava
PhDr. Katarína Pechová 
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky