Štátna bakalárska skúška v odbore 3.1.14 Sociálna práca 4. ročník Bc.

Štátna bakalárska skúška v odbore  3.1.14 Sociálna práca 4. ročník Bc. sa uskutoční :  21. 11. 2022

  • Termín odovzdávania Bc. prác a podkladov k štátniciam : 2. 11. 2022
  • Pokyny k odovzdávaniu záverečnej práce: nájdete v sekcii materiály na stiahnutie z 4 ročník Bc. sociálna práca