Na vysokej škole sv. Alžbety boli vybraným študentom pridelené štipendiá