Medzinárodná vedecká konferencia 2021

Aktuálne problémy sociálnej práce pri príležitosti Memoriálu prof. Šoltésa III.