SP pri probléme s ELIXOM

Študenti, ktorí nemajú vytvorené konto v systéme Elix alebo sa nevedia prihlásiť – je potrebné kontaktovať p. Hráneka. Mailový kontakt: hranek@seuniversity.eu