Opravná záverečná štátna skúška v odbore 3.1.14 Sociálna práca 3. ročník Mgr.

Opravná záverečná štátna   skúška v odbore  3.1.14 Sociálna práca 3. ročník Mgr. sa uskutoční :  21. 11. 2022

  • Termín odovzdávania Bc. prác a podkladov k štátniciam : 2. 11. 2022