Celoslovenská viacodborová konferencia 2022

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových Zámkoch
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Regionálna komora SaPA Nové Zámky
Mesto Nové Zámky

Vás pozývajú na
celoslovenskú viacodborovú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

„INTERVENCIE MULTIDISCIPLINÁRNEHO TÍMU
V KONTEXTE POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ“

13. 10. 2022
MIESTO KONANIA
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Slovenská 70, 940 02 Nové Zámky

viac …