Zápis do ďalšieho ročníka doktorandského štúdia ( PhD.) v odbore ošetrovateľstvo

Zápis do ďalšieho ročníka doktorandského štúdia  ( PhD.) v odbore ošetrovateľstvo sa uskutoční 5.12.2022 od 9.00 do 12.00 hod. v seminárnej miestnosti Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, adresa :  Slovenská 11A , 940 34 Nové Zámky.


Prosím, aby ste si doniesli ročné hodnotenie podpísané školiteľom za akademický rok 2021/2022 a poplatok za PhD. štúdium.