Informácia o motivačných prospechových štipendiách za AR 2021/22

Informácia o motivačných prospechových štipendiách za AR 2021/22 :