Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce

1. termín : Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční 4.4.2023. Prosíme o zaslanie podkladov do 1.3.2023 na PhDr. Zuzana Nagy Gažová,  FZaSP sv. Ladislava, Slovenská 11/A,  Nové Zámky osobne alebo listovou zásielkou 1. triedou prípadne poštovým kuriérom. Pri obhajobe dizertačnej práce je potrebné nahrať prácu do EZP systému do 25.2.2023, kde Vám ju schvaľuje Váš školiteľ. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej skúšky nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, dizertačná skúška. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej práce nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, obhajoby.
Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava a riaďte sa smernicou o poplatkoch v akademickom roku 2022/2023 zverejnenou na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.

 

2. termín : Obhajoba dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční 20.6.2023. Prosíme o zaslanie podkladov do 19.5.2023 na PhDr. Zuzana Nagy Gažová,  FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky osobne alebo listovou zásielkou 1. triedou prípadne poštovým kuriérom. Pri obhajobe dizertačnej práce je potrebné nahrať prácu do EZP systému do 10.5.2023, kde Vám ju schvaľuje Váš školiteľ. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej skúšky nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, dizertačná skúška. Všetky potrebné náležitosti potrebné k obhajobe dizertačnej práce nájdete v sekcii FZaSP sv. Ladislava, NZ, veda a výskum,  doktorandské štúdium, obhajoby.
Prosím postupujte podľa smernici o doktorandskom štúdiu na VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava a riaďte sa smernicou o poplatkoch v akademickom roku 2022/2023 zverejnenou na stránke FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.