Štátna magisterská skúška , opravný a náhradný termín magisterských skúšok v odbore 3.1.14. Sociálna práca

Zasadačka – Štátna magisterská skúška , opravný a náhradný termín magisterských skúšok  v odbore 3.1.14. Sociálna práca.