OŠE 2.r. D+DK+EXT Skúška 1. OT Všeobecná a vývinová psychológia

Skúška 1. OT Všeobecná a vývinová psychológia – doc. Šovčíková
test bude sprístupnený v Elixe pre študentov s hodnotením E a FX…

OŠE 2.r. D+DK+EXT

Skúška 1. OT Všeobecná a vývinová psychológia – doc. Šovčíková

test bude sprístupnený v Elixe pre študentov s hodnotením E a FX dňa 26.02.2022 o 18:00 hod.