OZNAM 1.r. Mgr. OŠE

Zápis do prvého ročníka OŠE II. stupeň (Mgr.) sa uskutoční 07. 11. 2023 o 09:30 hod. v kinosále FNsP Nové Zámky. 

https://fsvladislava.sk/rozvrh/kinosala-zapis-1-r-mgr-ose/