Štátna magisterská skúška, opravný a náhradný termín magisterských skúšok v odbore 3.1.14. Sociálna práca

Štátna magisterská skúška, opravný a náhradný termín magisterských skúšok v odbore 3.1.14. Sociálna práca sa uskutoční v dňoch 7.3.2023 a 8.3.2023 v zasadacej a seminárnej miestnosti FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky.


Podklady k štátniciam nájdete  v sekcii materiál k štátniciam 3 ročník Mgr