Termíny záverečných štátnych skúšok v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Záverečná štátna bakalárska skúška v odbore Ošetrovateľstvo sa bude konať:

  • praktická časť  od 08. 04. 2024 – do 12. 4. 2024
  • ústna časť od 20. 04. 2024 – do 26. 04. 2024

 

Záverečná štátna magisterská skúška (náhradný a opravný termín) v odbore Ošetrovateľstvo sa bude konať:

  • ústna časť dňa 26. 04. 2024

 

Záverečná štátna bakalárska skúška v odbore Pôrodná asistencia sa bude konať:

  • praktická časť  05. 06. 2024
  • ústna časť 06. 06. 2024